Onko klub SLUNEČNICE Olomouc,z.s. je členem
Ligy proti rakovině Praha
Aliance žen s rakovinou prsu
Unie neziskových organizací

2789.jpg

Onko klub Slunečnice Olomouc
je dobrovolné sdružení onkologicky nemocných žen. Jeho posláním je pomáhat postiženým ženám znovu získat
sebedůvěru a najít odvahu zapojit se
do života společnosti
.

q                  Onko klub Slunečnice Olomouc je dobrovolným občanským sdružením.

q                   Vznikl z podnětu lékařů onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a byl založen v roce 2001. Odborným garantem klubu je MUDr. Blanka Gajová.

q                  Klub má dnes 70 členek, většinu tvoří ženy po operaci s rakovinou prsu, převážně invalidní důchodkyně. Věkový průměr členek je 63 let ve věkovém rozmezí od 50 ti do 80 ti let . Pouze necelá čtvrtina žen se po léčbě vrátila do plného pracovního poměru. Pravidelně jednou měsíčně se setkávají ženy nejen z Olomouce, ale i z blízkého okolí, např. ze Šternberka, kde dosud takový klub nepracuje.

q                  Činnost klubu je rozmanitá, hlavním cílem je pomoci ženám ve svízelné životní situaci a vytvoření kvalitního vzdělávacího a odpočinkového programu, který alespoň částečně mírní dopad nemoci na psychický stav žen po operaci a v následujících letech. Většina žen postižených onkologickým onemocněním ztrácí obvykle sebedůvěru a nenachází odvahu znovu se zapojit do různých oblastí běžného života, protože se cítí handicapována po chirurgických zákrocích a následné onkologické léčbě. Chirurgický zákrok může vést ke svalové disbalanci a následným problémům v držení těla, k omezení pohyblivosti určitých tělesných oblastí. Radioterapie a chemoterapie působí negativně na organizmus ve smyslu snížení imunity, ale především na psychiku jedinců. Pro další plnohodnotný život je důležité znovunabytí sebedůvěry, zlepšení psychické odolnosti a tělesné kondice, získání duševní rovnováhy.

q                  Konkrétně tedy organizujeme např. přednášky lékařů – onkologů, chirurgů, psychologů, dermatologů, gynekologů, kteří nám radí, vysvětlují a doporučují, jak se chovat, jak se vyvarovat dalších zdravotních rizik, na co máme jako onkologické pacientky nárok apod.  Zveme také jiné známé a zajímavé osobnosti z oblasti vědy a společenského života, např. cestovatele, historiky a pod.

q                   Důležitou součástí naší činnosti je ozdravný program. Dvakrát do roka organizujeme společné osmi- až čtrnáctidenní rekondiční pobyty buďto ve specializovaných zařízeních pro léčbu onkologických pacientů nebo vyhledáváme pobyty v lázeňských městech či rekreačních oblastech. Ozdravný program je doplněn návštěvami Solany a hydro-masážních koupelí v Olomouci.

q                  Mezi naše pohybové aktivity patří harmonická gymnastika sloužící všestrannému procvičení těla zaměřenému na posílení, uvolnění a protažení svalových skupin. Nedílnou součástí harmonické gymnastiky je hudba, která uvolňuje psychické napětí a pozitivně ovlivňuje citovou sféru jedinců. Dále tance – břišní, lidové, country či taneční variace na motivy společenských tanců představují v kolektivu výrazný osvěžující moment  a v neposlední řadě také cvičení jógy,  napomáhající celkové vyváženosti a stabilitě organizmu. Specifickým cvičením je aquagymnastika využívající vodního prostředí, hudební doprovod je nedílnou součástí této pohybové aktivity. Přirozeným a logickým doplňkem akvagymnastiky je plavání.

q                 Činnost klubu doplňují turistické vycházky a tematické zájezdy organizované asi čtyřikrát do roka spojují pobyt v přírodě a kulturně poznávací činnost zaměřenou na stavební památky, muzea, přírodní rezervace aj. a kulturní akce – návštěva divadelních představení a koncertů.  Také samozřejmě jiné aktivity, jakými je např. pomoc při organizaci Květinového dne a pod. 

pariz26.jpg

Ve dnech 3. - 4. února 2000 se více než sto mezinárodních vládních představitelů, zástupců pacientských organizací a společností podílejících se na výzkumu rakoviny zavázalo k celosvětovému boji proti rakovině podepsáním "Pařížské Charty" na prvním Světovém summitu proti rakovině.

BVS.jpg

Finančně nás můžete podpořit prostřednictvím
účtu č. 172 803 862/0300

  
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one